Freefarm
      Hem
Kontakta oss
Optimera foderstater med excel till får

Om du inte redan har installerat problemlösaren i excel måste du först göra det. Se instruktion för installation av problemlösaren i excel. Det är också en bra start om vill lära dig foderoptimering i excel, t.ex. för att modifiera excelarket.

Ladda hem excelarket för foderoptimering för får genom att högerklicka på länken och välja spara mål som. Öppna excelarket, du måste godkänna att aktivera macron, annars fungerar inte excelprogrammet. (Nej, det är inga virus i detta excelarket).

Nedan visas en skärmdump av excelarket.

  • Dubbelklicka i cellerna O4 eller O5 för att ändra vikt eller typ av tillägg. När du gör detta beräknas automatiskt djurets behov i enlighet med SLU:s rekommendationer och egna gissningar. Behoven visas i det gröna fältet. OBS på min skärm ligger cellerna O4 och O5 precis i utkanten på skärmen. Det gör att man inte ser rullgardinslisten som kommer upp och hjälper en att välja rätt värden. Scrolla lite till höger så att hela cellen syns.
  • Övre gränsen är satt till mellan 5 och 15% över norm beroende på parameter
  • Justera givorna i de gula fälten i fodermedelstabellen (B14:B26). Summan av näringsinnehållet i de olika fodren summeras i det blåa fältet och balansen beräknas för vissa näringsämnen (i kursiv stil).
  • För att optimera istället för att räkna själv, välj Verktyg->Problemlösaren->Lös
  • Du kan om du vill ändra på näringsrekommendationerna i flik2. Du kan också sätta andra över begräningar.
  • Min och max för varje foder finns i fodermedelstabellen. I excemplet ovan är maxgivan av bete 0. För att köra utan begränsning helt och hållet välj min 0 och max 999 (eller annat orimligt stort tal). Ta inte bort min-begränsningen 0 på något foder.

Till sist, excel är ganska klumpigt för sådan här ändamål. Problemet framförallt som jag tycker är att beräkningarna sitter ihop med datat. Gör man några olika foderstater för olika situationer måste man också spara flera olika ark. Är det då något fel i arket eller någon rekommendation ändrar sig måste man gå in och ändra i alla ark. Det är ju inget vidare kul. Dessutom är det svårt att förklara hur man ska använda excelarket. Labba gärna runt med arket, du kan ju alltid ladda hem orginalet härifrån igen.

Testa även Opti-bää

Referenser
Fodertabeller för idisslare 2003, Rolf Spörndly (redaktör). SLU. Instutionen för husdjurens utfodring och vård. Rapport 257. Uppsala 2003. ISBN 0347-9838.