Freefarm
      Hem
Kontakta oss
Hö, ensilage och kraftfoder

Titta på den här YouTube-filmen som handlar om hö, ensilage och kraftfoder. Texten nedan är en fördjupning om det som sägs i filmen.

Varför utfodrar vi våra hästar som vi gör?
Energi och protein är dom två viktigaste behoven som en foderstat måste tillgodose. Det finns en lång tradition av att utfodra hästar med en blandning av grovfoder och kraftfoder. Anledningen är att enbart hö kan ge problem med ett för lågt innehåll av protein. Men nuförtiden utfodras fler och fler hästar med ensilage. Ensilage har ofta ett näringsvärde som bättre motsvarar hästens behov. Således kan man med ett bra ensilage sluta blanda in kraftfoder i foderstaten.

Tidpunkten för skörd viktigt för näringsinnehållet i grovfodret
I vallväxter finns det mesta proteinet i bladen. Allteftersom växten växer kommer en allt större andel utgöras av stjälk och mindre andel av blad. På så sätt sjunker andelen protein i växten ju längre växten växer.

Hö är gräs konserverat genom torkning. Börjar det regna bryts höet ned ungefär som i en kompost. Därför är man beroende av vackert väder under höskörden, minst 5 dagar i rad med sol och värme brukar behövas. Den typen av stabila perioder av vackert väder förkommer oftast under högsommaren. Men då har gräset redan hunnit så långt i sin utveckling att proteinhalten sjunkit till en nivå som inte räcker för hästen. När man sedan gör en foderstat måste man komplettera höet med kraftfoder för att få en vettig näringsbalans.

När man skördar ensilage slår man först vallen (som du kan se i videon). Därefter kan man låta gräset torka betydligt kortare tid än hö innan man plastar in det. Gräset konserveras då genom ensilering istället för torkning. Hela ensilageskörden kan vara klar på två eller tre dagar och man är inte lika beroende av vädret. Därmed har man också möjlighet att skörda tidigare på säsongen och få ett bättre näringsvärde i ensilaget. Med ett välskördat ensilage har man ett grovfoder som har så bra näringsvärden att man slipper blanda in kraftfoder i foderstaten.

Med bra grovfoder behövs inte kraftfoder, inte ens för tävlingshästar på elitnivå
Det finns en utbredd missuppfattning att kraftfoder gör att hästar presterar bättre. En myt som särskilt underhålls av företag som säljer kraftfoder. Det finns också djupt rotade traditioner i stallen, "så här gör vi för så har vi alltid gjort". 2009 visade forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i en doktorsavhandling att högpresterande hästar på elitnivå presterade lika bra eller bättre när dom åt en foderstat som enbart bestod av ensilage, jämfört med en foderstat som också innehöll kraftfoder.

Vissa hästar tycks bli "hetare" och mer "på tårna" när dom utfodras med havre. Den här temperamentsförändringen gör dock inte att hästen presterar bättre vid maximal ansträngning.

Därför är kraftfoder skadligt för hästar
Man kan dela in djur efter vad dom äter, köttätare, allätare och växtätare. Växtätarna delas sedan in i vad för slags växter dom äter, fruktätare, gräsätare, fröätare. Hästar är gräsätare. Till skillnad från t.ex. råttor som är fröätare. Kraftfoder är fröer, hästar är inte gjorda för den sortens foder, det passar bättre till råttor.

I hästens matsmältningsapparat finns det en rad olika anpassningar för att leva på enbart gräs. När man ger hästen kraftfoder som är ett onaturligt foder för hästar uppstår en rad olika problem. Vid måttliga givor, och framförallt så länge som man fortfarande kan upprätthålla en stor grovfodergiva går det ändå ganska bra att utfodra kraftfoder. Men vid höga kraftfodergivor och särskilt kombinerat med låg grovfodergiva får man problem som visar sig mer eller mindre tydligt i form av t.ex. magsår, fång, psykiskt lidande och krubbitning.