Freefarm
      Hem
Kontakta oss
Omvandla en hö/ensialge-analys avsedd för kor till hästar

Det går att omvandla en analys av hö eller ensilage som är avsedd för idisslare (kor och får) till att gälla också för hästar.

Energivärdet beräknas olika för hästar och kor.

Smältbart råprotein är samma för hästar och kor, men det är inte alltid som smältbart råportein är utskrivet på en ananlys för kor, utan istället är bara råprotein utskrivet. Smältbarheten får man räkna fram själv.

OBS: Dessa formler gäller vallfoder (hö/ensialge/(hösialge)). För kraftfoder gäller andra formler som inte finns redovisade på den här hemisdan. För mer info om kraftfoderomandlingar, se källan som finns angiven längst ned på sidan.

Förkortningar
ME = Omsättbar energi
ts = torr substans
smb = smältbart
rp = råprotein
CP = Innehåll av råprotein

Energi
MEh = 1.12 * y - 1.1
där:
MEh = omsättbar energi MJ /kg ts för häst
y = omsättbar energi MJ /kg ts för idisslare.

Energikalkylator

TS-halt (%)
Energi för idisslare (MJ/kg ts)
Energi för häst (MJ/kg ts)
Energi för häst (MJ/kg)   *

Protein
Smältbart råprotein är samma för kor som för häst. Finns det värdet på analysen behöver man inte göra någon beräkning. Men i det fall endast råproteinet är angivet måste smältbarheten räknas fram. Det gör man med följande formel:

Smb.rp. = CPsmb.koeff * CP

CPsmb.koeff = 93.9 - 313/y

där:

CPsmb.koeff = Råproteinets smältbarhetskoefficient i procent

y = Torrsubstanshaltens råproteinhalt i procent

CP = innehåll av råprotein i g/kg ts.

Proteinkalkylator

TS-halt (%)
Råproteinhalt i
Smältbart protein för häst (g/kg ts)
Smältbart protein för häst (g/kg)   *Källa: HÄSTEN Näringsbehov och fodermedel, sidan 21. Christina Planck m fl. Sveriges Lantbruksuniversitet. Rapport nr 1. Uppsala 1997. ISSN 1403-1019


Mattias Malmgren 2007-11-11