Freefarm
Hem
Freefarm konsult

Mattias Malmgren är agronom med inriktning mot husdjur, examen 1996. Han har arbetat med bland annat systemutveckling, marknadsföring och information på Arla, SLU och HiQ. För att ta del av Mattias konsultprofil, besök hans företag Telenomad AB:s hemsida www.telenomad.se

Mattias Malmgren
070 686 98 28
mattias@freefarm.se