Freefarm
      Hem
Kontakta oss
Att fodra och räkna med ensilage eller hösilage

Hö och ensilage är foder som både är lika och olika. Det gäller att förstå skillnaderna, annars kan hästens foderstat blir mycket allvarligt felkomponerad eller hästen kan utsättas för livsfara.

Varför ensilage?
På sommaren skördar man vallen (gräs och klöver) och lagrar för att kunna utfodra sina djur på vintern när inga växter växer. Men för att vallen inte ska ruttna bort måste den konserveras på något sätt. Att foder ruttnar beror på att det finns mikroorganismer som bryter ned fodret. Det gäller att se till att detta inte händer. Vi människor brukar använda frysboxar när vi vill lagra foder till oss själva, men var och en som någon gång har sett en hölada vet att sådana stora frysboxar finns inte. Så till hästar får vi hitta på något annat. Vanligtvis slår man därför vallen och låter den ligga och torka ute på fälten. Därefter kör man in den i lador. Vissa blåser också höet tort i ladan med stora inbyggda fläktar. När vattnet i höet har torkat ut kan inte mikroorganismerna leva och därför håller sig höet länge. Vallen innehåller ca 75% vatten, medan det torkade höet innehåller ca 16% vatten.

Gisslet med hö är att det kan börja regna när vallen är slagen och ska torka. Då har man börjat använda sig av ensilage istället. Ett ensilage är inte konserverat genom torkning, utan istället genom att man med hjälp av plast skapat en syrefri miljö. Därför är man inte beroende av att det inte får regna under flera dagar i sträck.

Så funkar lufttät lagring
När man plastar in gräs och klöver kommer (om allt går som det ska) en speciell bakterie att producera mjölksyra. Mjölksyran gör att pH sjunker, dvs koncentrationen av vätejoner ökar. Dessa vätejoner stör mikroorganismers energiomsättning så att till slut avstannar all mikrobiologisk aktivitet. Därmed är fodret konserverat. Vid lite högre TS-halter blir det inte så stor pH sänkning. Då är det istället syrefriheten i sig som gör att fodret konserveras.

Vad är TS?
Den största skillnaden mellan hö och ensilage blir därmed vattenhalten. För att hantera detta finns en beteckning som kallas TS, Torr Substans. Om ett ensilage innehåller hälften vatten, dvs har en TS halt på 50% så kommer man också att kunna ange näringsinnehållet både per kg TS och per kg foder. Det kommer tex innehålla 10 MJ per kg TS om det innehåller 5 MJ per kg foder. Två ensilage som har samma näringsinnehåll per kg TS kan alltså ha två helt olika näringsinnehåll per kg foder eftersom de kan innehålla olika mycket vatten.

Mer ensilage än hö för samma näring
Ensilage innehåller mer vatten än hö. Därför måste man ge mer ensilage i kg foder räknat jämfört med hö. Vattnet innehåller ju ingen näring. Ensilage innehåller normalt sett mellan 30 och 70% vatten. Variationen i vattenhalten gör också att osäkerheten blir stor om man inte har någon analys. Man kan på egen hand testa just TS-halten genom att ta ut små prov från flera ställen i balen. Blanda proven så att provet blir representativt. Från detta prov vägs 50 g upp och torkas i mikrovågsugn ca 12 minuter, dvs tills det är riktigt torrt. Man bör ta ut provet efter 5- 6 minuter för att röra om i det och för att undvika brand! Efter torkningen väger man provet igen och räknar ut ts-halten, genom att dividera vikt efter torkning med vikt före torkning och multiplicera med 100.

Ett räkneexempel:
Man väger upp 50 gram ensialge och torkar det i micron. Efter torkningen väger provet 30 gram. vad är TS-halten?
Uträkning: 30/50 = 0.6
0.6*100=60
Svar: TS-halten i ensialget är 60%.

Ett räkneexempel till:
Hur många kg måste man ge av ett ensilage med 30% TS och ett med 70% TS för att ge lika mycket kg TS som 1 kg hö ger.

Hö har i regel 84% torr substans per kg foder. 16% är vatten. 1 kg hö ger således 0.84 kg TS (torr substans).

Ensilage med 70% TS. x kg * 0.70 = 0.84 -> x=1.2 kg

Ensilage med 30% TS. x kg * 0.30 = 0.84 -> x=2.8 kg

Svar: 1 kg hö motsvaras av 1.2 kg ensilage med en TS på 70% och av 2.8 kg av ett ensilage med en TS på 30%

Räkna med ensilage i programmet
Praktiskt i programmet fyller man i näringsvärden per kg foder och räknar som vanligt. Men man måste vara medveten om att varningen för för lite grovfoder inte stämmer. Det får man hålla koll på själv. Minsta rekommenderade giva är 1 kg TS grovfoder / 100 kg häst. Eftersom det är så mycket vatten i ensilage får man ge stora givor.

När det gäller "kolla min foderstat", dvs möjligheten att fråga oss om foderstaten, berätta alltid om du använder ensilage och i sådant fall skriv TS halten i frågerutan.

Ensilage som foder till hästar
Man kan använda ensilage/hösilage som enda grovfoder till häst. Hästar tycker som regel att ensilage är ett smakligt foder och vissa hästar föredrar till och med ensilage framför hö. Ensilage och hösilage är egentligen samma sak. De två olika namnen kommer sig av att det som regel är mindre vatten i hösilage. Allt som gäller för ensilage gäller också för hösilage.

Dåligt ensilage gör hästen sjuk
Var försiktig med ensilage/hösilage. Fodra aldrig med ensilage från balar som är mögliga, varma, eller luktar illa. Man kan alltså inte bara ta bort mögel från en bal och sedan fortsätta fodra med resten. Detta beror dock också på var möglet sitter. Är det endast vitt mögel i ytskiktet på balen, kan detta lager tas bort och resten utfodras. Om balen även under ytskiktet eller inne i balen har mögeltillväxt skall den slängas. Detsamma gäller mögel med annan färg än vit. En varm bal med mögeltillväxt kommer snart också att överväxas av jäst, därmed är inte heller denna lämplig för utfodring. Ensilage är en färskvara när balen är öppnad. Den håller sig endast i någon eller några dagar. I många stall har man inte tillräckligt många hästar för att hästarna ska kunna hinna äta upp en hel bal innan den har blivit för gammal.

Hästar dör av botulism
I ensilage/hösilage kan det finnas botulinum bakterier. Dessa bakterier kan bilda ett gift som är mycket giftigt. Om hästen drabbas blir den darrig och får svårt att svälja. Sedan dör den efter 2 dar. Nästan alla hästar som drabbas dör. Man kan inte se på en bal om det finns botulinumbakterier i den. Botulism är å andra sidan mycket mycket ovanligt.

Det finns ett vaccin
Nu för tiden kan man vaccinera mot botulism. Hör efter om vaccinet med din veterinär. Vaccinet heter bottox-B.

Tidigare har vi på Freefarm avrådit från att använda ensilage på grund av de foderhygieniska riskerna. Men detta är något vi nu omprövat. Rätt använt är ensilage ett bra foder. Det finns också nackdelar med hö som ensilaget inte har, tex att hö dammar mer.

Näringsinnehållet varierar mer i ensilage
Ur näringssynpunkt är det mycket viktigt att analysera ensilaget. Om hö varierar mycket i näringinnehåll så är det inget jämfört med ensilage. Därför är en analys nödvändig. Har man inte gjort någon analys och har rundbalsensilage sitter man dock i "klistret". Det är nämligen mycket svårt att ta prov på rundbalasensilage. Provet skulle ha tagits på fältet precis innan skörd. Detta är ett problem som vi på Freefarm inte riktigt vet hur vi ska hantera. Ett tips som vi fått in från en av våra surfare är att ta en tuss från några balar alterftersom man öppnar dom. Varje tuss fryses in. När man fått ihop tillräckligt kan man skicak iväg en analys.

Tillbaka till hästfoderprogrammet