Freefarm
      Hem
Kontakta oss
Den vuxna hästens foderstat
Innan du börjar:
  • Läs instruktionsboken !!!
  • Tänk på att alla fodergivor ska anges i kg!
    1 liter hel havre väger ca 0.5 kg.
  • Använder du ensilage? Läs då först om ensilage.
  • Programmet är bara för vuxna hästar.
  • Tänk på att hästar är känsliga för foderbyten.

Vad är din häst för typ?
Kallblod
Ponny
Varmblod
Halvblod
Kallblodstravare
Fullblod

Är det en hingst?
Ja
Nej

 

Instruktionsbok


Filmtajm!

Hästens vikt (kg)
Tillägg för arbete
Hästens hull
Dräktighet/digivning

Fodergivor (kg), totalt per dag.
Grovfoder Kraftfoder Mineral & Färdigfoder

Näringsämne MJ Protein Kalcium Fosfor
Behov
Summa foder
Balans i %

Om du räknar med egna analysvärden, fyll i dem här!

Näringsämne MJ Protein Kalcium Fosfor
Eget hö1
Eget hö2
Eget kraftfoder1
Eget kraftfoder2
Eget mineralfoder
OBS! Använd . istället för , i decimaltal.
Exempel: 10,2 MJ skrivs 10.2
Enhet: g per kg foder. (för omvandling från % se inst. bok)
Glöm inte att välja eget hö / eget kraftfoder /
eget mineralfoder i selection-menyn.


Freefarm tar inget ansvar för effekten av utfodring med foderstater uträknade med detta program, vare sig vi tittat på foderstaten eller ej. Programmet grundar sig på svensk utfodringsnorm.

Copyright © 1998 Freefarm. All rights reserved.