Man kan uppskatta en hästs vikt genom att multiplicera hästens längd med bröstomfånget i kvadrat och sedan dividera med 11 900. Fyll i din hästs uppgifter och tryck på beräkningsknappen!

Hästens bröstomfång (cm)
Hästens längd (cm)

Din häst väger förmodligen ungefär : kg

Tillbaka